İşletmenizin iş süreçlerini optimize etmek, verimliliğinizi artırmak, maliyetlerinizi azaltmak, müşteri deneyiminizi geliştirmek ve rekabet avantajı sağlamak için özel olarak tasarlanmış yazılımlar geliştiriyoruz.

Yazılım geliştirme hizmetlerimiz, şirketinizin ihtiyaçlarını anlamak, özel gereksinimlerinizi belirlemek ve bu gereksinimlere yönelik bir çözüm tasarlamak için bir dizi adım içerir. Bu adımlar, şirketinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle aşağıdaki adımları içermektedir:

  1. İş Analizi: Şirketinizin iş süreçlerini analiz edilir ve özel gereksinimler belirlenir.

  2. Planlama: Yazılım geliştirme sürecinin planlanması ve projenin tüm aşamalarının koordine edilmesi sağlanır.

  3. Gereksinimlerin Belirlenmesi: Yazılımın fonksiyonel ve teknik gereksinimleri belirlenir.

  4. Tasarım: Yazılımın tasarımı yapılır.

  5. Geliştirme: Yazılım geliştirme süreci başlatılır.

  6. Test Etme: Yazılım test edilir ve hatalar giderilir.

  7. Yayınlama: Yazılım kullanıma sunulur ve kullanıcı geri bildirimleri toplanır.

  8. Bakım ve Destek: Yazılımın bakımı ve desteği sağlanır.


Özel yazılım geliştirmeye yatırım yapan şirketler, önemli iş ve rekabet avantajları elde eder. Özel yazılım geliştirme ihtiyacınız amaçlanan ortamla uygun bir strateji sunmak, iş süreçlerini desteklemek ve gelişen kullanıcı ve pazar taleplerini karşılamak için amaca uygun olarak oluşturulmaktadır. Yazılım hizmetlerimiz işletmelerin, ticari, hazır yazılım satın alma ve değiştirme ile rekabet edebilecek bir maliyetle benzersiz teknik ve iş gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olur.

Özel yazılım geliştirme; dış kaynak kullanımı, kuruluşların temel iş görevlerine odaklanırken performanslarını iyileştirmelerine ve BT iş yüklerini optimize etmelerine olanak tanır. XON Teknoloji, işletmelerin doğru teknolojileri seçmelerine ve özel yazılım projeleri için doğru yetenekleri bulmalarına yardımcı olur.

Özel yazılım danışmanlığı ve yazılım geliştirme hizmetleri geliştirmede 10 yılı aşkın bir deneyim ile, uzmanlarımız özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve işletmenizin dijital dönüşümü gerçekleştirmesine yardımcı olacak yazılımlar tasarlayabileceği, geliştirebileceği ve sunabileceğinden eminiz. Portföyümüz, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'dan müşterilerimize teslim edilen 100'den fazla projeyi içermektedir.