Tüm BT ortamınıza genel bir bakış temelinde, yaygın saldırı senaryolarından geçiyoruz ve olası hasarın yanı sıra BT sistemlerinizde meydana gelme olasılığını da ölçüyoruz. Bu risk analizine dayanarak, özellikle kritik sistemlere odaklanan alternatif eylemler tanımlıyoruz. Bunu yaparken, çeşitli güvenlik açıkları için ilgili her bir sistemi yapılandırılmış bir şekilde analiz eder, riskleri raporlar ve olası önlem tedbirlerini geliştiririz.

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak ağ, bulut veya sunucu yönetimine odaklanabilir, kullanıcı etkileşimlerini, kullanıcıların hangi haklara sahip olduklarını veya ne gibi zararlara yol açabileceklerini tespit ediyoruz. Veri depolama ve bu verilere kimlerin erişimi olduğunu analiz ediyor, güncel şifreleme, yedekleme ve yetkilendirme çözümleriyle ilgili rapor sunuyoruz. Veri aktarımını ve verilerin üçüncü taraflarca görünür veya değiştirilebilir olup olmayacağını takip ediyor ve uçtan uca şifreleme olanaklarını değerlendiriyoruz.

İş ortaklarımızla deneyim paylaşımına ve ortak güce inanıyor deneyimli çözüm ortaklarımız vasıtasıyla sızma testleri gerçekleştirip bütüncül bir değerlendirme olanağı da sunuyoruz.